Αιμιλία Μπάνου

Date: 
Friday, October 12, 2018 -
18:30 to 19:30
Location: 
Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Event Description: 

Αιμιλία Μπάνου (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), "Διασχίζοντας το Αιγαίο στα μέσα της 2ης π.Χ. χιλιετίας: Το μινωικό ιερό κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό Κυθήρων (2011-2015)"

Το μινωικό ιερό κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό Κυθήρων ήλθε στο φως στις αρχές της δεκαετίας του 1990 χάρη στην ανασκαφή του αείμνηστου καθηγητή Γιάννη Σακελλαράκη. Με την αποκάλυψή του, ο Γιάννης Σακελλαράκης ανέδειξε το αυτονόητο αλλά μέχρι τότε υποφωτισμένο από την έρευνα δεδομένο της διαχρονικής στρατηγικής σημασίας του νησιού στο διάπλου του Αιγαίου: Η ανασκαφή του ιερού όχι μόνο συμπλήρωσε την εικόνα της μινωικής παρουσίας στο νησί, γνωστής από την ανασκαφή της μινωικής αποικίας στο Καστρί τη δεκαετία του ’60, αλλά την επεξέτεινε, πιστοποιώντας επιπλέον και τη θρησκευτική επιρροή των Μινωιτών εκτός Κρήτης.
Η ιδιαιτερότητα της θέσης και των αναθημάτων του ιερού οδήγησε στη συνέχιση της έρευνας, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά το διάστημα 2011-2015. Στην ομιλία παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας, η οποία περιέλαβε δέκα τομές, τόσο στη νότια όσο και στη βόρεια κλιτύ του λόφου. φέρνοντας στο φως, μεταξύ άλλων, χάλκινα ανθρώπινα και ζωόμορφα ειδώλια και αναθηματικά μέλη, πήλινα ανθρώπινα και ζωόμορφα ειδώλια, αποτμήματα πήλινων ομοιωμάτων αρχιτεκτονημάτων και λίθινα σκεύη. Επίσης, με επίκεντρο την πολυπληθέστερη κατηγορία των χάλκινων ευρημάτων - ανθρώπινα και ζωόμορφα ειδώλια, αναθηματικές λεπίδες, ελάσματα αλλά και αποχύματα χαλκού και υπολείμματα ταλάντων - συζητείται η σημασία της θέσης του ιερού για τους υπερπόντιους επισκέπτες του: Μινωίτες ναυσιπλόους, με κύριο στόχο την αναζήτηση, διακίνηση, και κατεργασία του χαλκού κατά τη μέγιστη περίοδο ακμής και εμβέλειας του μινωικού πολιτισμού (ΥΜΙ).