Ανθή Καλδέλη

Date: 
Monday, February 12, 2018 -
18:00 to 19:00
Location: 
Belgische School te Athene-École belge d’Athènes, Makri 11
Event Description: 

Ανθή Καλδέλη - Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου
Εμπόριο και ανταλλαγές στην ανατολική Μεσόγειο: η ρωμαϊκή οικονομία μέσα από τους αμφορείς της Κύπρου