Γιόρκα Νικολάου

Date: 
Monday, December 11, 2017 -
18:00 to 19:00
Location: 
Deutsches Archäologisches Institut Athen, Fidiou 1
Event Description: 

Γιόρκα Νικολάου - Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα
Η κυκλοφορία του βυζαντινού νομίσματος στον ελλαδικό κορμό και στα Βαλκάνια κατά κατά τους 7ο - 9ο αιώνα. Πληθωρισμός, Επιδρομές, Κρίση ή Δομικές Αλλαγές;