Γιώργος Βαβουρανάκης & Δέσποινα Καταπότη

Date: 
Monday, February 18, 2019 -
19:00 to 20:00
Location: 
Ιστορικό Αρχείο Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ΨΑΡΟΜHΛΙΓΓΟΥ 22
Event Description: 

Δρ. Γιώργος Βαβουρανάκης (Επίκουρος Καθηγητής, Προϊστορικής Αρχαιο- λογίας, ΕΚΠΑ) & Δρ. Δέσποινα Καταπότη (Επίκουρη Καθηγήτρια, Θεωρίας Πολιτισμού και Ψηφιακού Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), «O Χριστιανός Ζερβός και το ιστορικό και επιστημολογικό πλαίσιο του L’ art des Cyclades»

Ο Χρήστος ή Χριστιανός (Christian) Ζερβός ήταν ένας σημαντικός κριτικός τέχνης του 20ου αιώνα, ο οποίος έγινε γνωστός με την έκδοση του περιοδικού «Τετράδια Tέχνης» (Cahiers d’art). Επιπλέον εξέδωσε μία σειρά από φωτογραφικά λευκώματα αφιερωμένα στην προϊστορική και αρχαία τέχνη της Ελλάδας, πριν και κυρίως μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μεταξύ αυτών ιδιαίτερη θέση κατέχει το “L’art des Cyclades” (1957). Για πολλά χρόνια αποτελούσε το βασικότερο εποπτικό βοήθημα των μελετητών των πρωτοκυκλαδικών ειδωλίων. Η επιστολογραφία του Ζερβού και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Αρχαιολογικού Συμβουλίου αποκαλύπτουν ότι η δημιουργία του βιβλίου συνάντησε προβλήματα εξαιτίας μίας έντονης διαφωνίας ανάμεσα στο Ζερβό, το Χρήστο Καρούζο και το Σπυρίδωνα Μαρινάτο σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα. Είναι όμως δυνατόν να υποστηριχθεί ότι η διαφωνία αντανακλούσε βαθύτερες διαφορές αντιλήψεων για την αρχαιολογία ως επιστήμη, τη σχέση της με την ιστορία της τέχνης, καθώς και την προβολή των αρχαιοτήτων στο ευρύ κοινό, σε μία κομβική εποχή ανασυγκρότησης της ελληνικής αρχαιολογίας μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.