Κώστας Πασχαλίδης & Βασιλική Πλιάτσικα

Date: 
Monday, February 12, 2018 -
19:00 to 20:00
Location: 
ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΟΝ. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 7
Event Description: 

Δρ. Κώστας Πασχαλίδης & Δρ. Βασιλική Πλιάτσικα (Επιμελητής Αρχαιοτήτων, Συλλογή Προϊστορικών, Αιγυπτιακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο & αρχαιολόγος, ΥΠΠΟΑ, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), «Κατάλογος των εν τω Εθνικώ Μουσείω Εκμαγείων. Η παραγωγή και η διακίνηση πιστών αντιγράφων μυκηναϊκών και μινωικών έργων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, από το 1893 ως το 1940»