Λίνα Γεωργίου

Date: 
Monday, January 22, 2018 -
18:00 to 19:00
Location: 
Deutsches Archäologisches Institut Athen, Fidiou 1
Event Description: 

Λίνα Γεωργίου - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Η Λαμία και το έθνος των Μαλιέων: ιστορία και νομισματική παραγωγή