Μαρία Λακάκη

Date: 
Monday, April 23, 2018 -
18:00 to 19:00
Location: 
Belgische School te Athene-École belge d’Athènes, Makri 11
Event Description: 

Μαρία Λακάκη - Université Catholique de Louvain-la-Neuve
Η νομισματοκοπεία της Αχαϊκής Συμπολιτείας