Νένα Γαλανίδου

Date: 
Monday, April 23, 2018 -
19:00 to 20:00
Location: 
Αμφιθέατρο “Ι. Δρακόπουλος” Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30
Event Description: 

Νένα Γαλανίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης, Νεάντερταλ στο Ιόνιο Πέλαγος

Η διάλεξη παρουσιάζει το διεπιστημονικό πρόγραμμα που
κεντρικό Ιόνιο Πέλαγος: τα ερωτήματα, το ιστορικό της
εξαιρετικής ποιότητας πυριτόλιθος, οι υγροβιότοποι
φυσιογεωγραφικά χαρακτηριστικά που προσέλκυσαν την επιστημονική
της δυτικής Ελλάδας για να εντοπίσει την Παλαιολιθική αρχαιολογία
αποκαλύπτουμε αρχαιολογικά κατάλοιπα από τη δραστηριότητα
πολύπτυχο του προγράμματος συνίσταται σε μελέτη υπαίθριων
στο Μεγανήσι και το βορειοδυτικό πολύνησο του εσωτερικού
της ιστορίας των ακτογραμμών, και ανασκαφή σε κατακρημνισμένο
πραγματοποιείται η έρευνα είναι σπαράγματα –τα υψηλότερα
του οποίου σήμερα είναι καταποντισμένο. Η μικρή απόσταση
ανατολικές ακτές, σε συνδυασμό με τη ρηχή θάλασσα ενδιάμεσα,
παγετώδεις περιόδους, όταν η θαλάσσια στάθμη χαμήλωνε,
μεγάλες στεριές, αλλά κατά τις μεσοπαγετώδεις περιόδους
Στο μεγάλο ανάπτυγμα του χρόνου στο οποίο εγγράφεται
προσφέρει τη μεθοδολογική πρόκληση για μια υβριδική νησιωτική
ηπειρωτικό σε νησιωτικό και από στεριανό σε θαλασσινό,
πέρασμα. Εδώ υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να μελετήσουμε

και τον τρόπο ζωής των Νεάντερταλ. Εκτός από δραστηριότητές
ερευνούμε και τη σχέση τους με τη θάλασσα. Η Άτοκος δέσποζε
Με την αρχαιολογική έρευνα στο νησί και τη θαλάσσια
συζήτηση για τις πρώιμες θαλάσσιες μετακινήσεις στην Παλαιολιθική
κατά το μεγαλύτερο μέρος –ενδεχομένως και όλη τη διάρκεια
ιδανικό τόπο για την εξερεύνηση του εάν οι Νεάντερταλ ήταν

υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης από το 2010 στο
δραστηριότητας στο πεδίο και τα κύρια πορίσματα. Ο
και τα καρστικά έγκοιλα αποτέλεσαν τα πρώτα
μας ομάδα σ’ αυτήν την ανεξερεύνητη γωνιά
της. Στο ιδιαίτερο αυτό νησιωτικό περιβάλλον
του ανθρώπου του Νεάντερταλ. Το μεθοδολογικό
θέσεων στη Λευκάδα, εντατική επιφανειακή έρευνα
Ιονίου, χαρτογράφηση του βυθού και αναπαράσταση
σπήλαιο στη νησίδα Κυθρός. Tα νησιά όπου
σημεία– του πλειστοκαινικού τοπίου, μεγάλο μέρος
ανάμεσα στις ακτές τους και τις γειτονικές δυτικές και
δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις ώστε κατά τις
τα νησιά να συνδέονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τις
να αποκόπτονται, καθώς ανέβαινε η θαλάσσια στάθμη.
η έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης, το κεντρικό Ιόνιο
αρχαιολογία. Το τοπίο του εναλλασσόταν από
άλλοτε τόπος εγκατάστασης και άλλοτε θαλάσσιο
σε βάθος την τεχνολογία, τις διατροφικές συνήθειες

τους στις ακτές και το εσωτερικό των νησιών,
και δεσπόζει μόνη στο μέσο του εσωτερικού Ιονίου.
γεωφυσική έρευνα στον βυθό του συμβάλλουμε στη
Εποχή. Αυτός ο νησιωτικός της χαρακτήρας
διάρκεια– της Μέσης Παλαιολιθικής Εποχής καθιστά την Άτοκο
και οι πρώτοι ‘ναυτικοί’ της περιοχής.