Ναταλία Πούλου

Date: 
Wednesday, February 20, 2019 -
19:00 to 20:00
Location: 
Γαλλική Σχολή Αθηνών, Διδότου 6
Event Description: 

Ναταλία Πούλου - «…μηα κασελα με πηατα μαγηοληκα πενηντα κοματηα…»: εισηγμένα κεραμικά στον βενετοκρατούμενο ελλαδικό χώρο