Σοφία Ζουμπάκη

Date: 
Thursday, February 21, 2019 -
19:00 to 20:00
Location: 
TBA
Event Description: 

Σοφία Ζουμπάκη (ΕΙΕ–ΙΙΕ), «Η διασπορά των κοινοτήτων Ρωμαίων και Ιταλών στη ρωμαϊκή οικουμένη: Διάχυση, οργάνωση και διείσδυση στις τοπικές κοινωνίες»