Σοφία Ζουμπάκη

Date: 
Monday, November 26, 2018 -
19:00 to 20:00
Location: 
National Research Foundation - Seminar Room, Ground floor, Vasileos Konstantinou 48
Event Description: 

Σοφία Ζουμπάκη (ΕΙΕ/ΤΕΡΑ-ΙΙΕ), "«…ἐμβαλέτω εἰς τὸν θησαυρόν…». Το νόμισμα και ο θησαυρός στα ιερά του ελλαδικού χώρου: από το τελετουργικό της λατρείας στη διαχείριση των ιερών χρημάτων"