Στυλιανός Κατάκης

Date: 
Thursday, February 8, 2018 -
19:00 to 20:00
Location: 
ΓΑΙ Αθηνών, αίθουσα 2ου ορόφου
Event Description: 

Στυλιανός Κατάκης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), «Τα γλυπτά από την Απτέρα. Παρατηρήσεις στην πλαστική της Ύστερης Αρχαιότητας από τη Δυτική Κρήτη»