Τάσος Τανούλας

Date: 
Monday, March 12, 2018 -
19:00 to 20:00
Location: 
ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΟΝ. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 7
Event Description: 

Καθ. Τάσος Τανούλας (Αρχιτέκτων, διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου), «Νεώτερα χαράγματα στα Προπύλαια και η δεύτερη αποστολή της εταιρείας των Dilettanti στην Αθήνα»

Το 2013 στην νοτιοδυτική γωνία των Προπυλαίων εγκαταστάθηκαν ικριώματα για την μελέτη δομικών προβλημάτων στην ανωδομή, με στόχο την αντιμετώπισή τους. Τα ικριώματα αυτά επέτρεψαν την παρατήρηση χαραγμάτων στην δυτική επιφάνεια των τριών ανωτάτων λιθοπλίνθων της βορειοδυτικής παραστάδας και στην ανατολική πλευρά του αντίστοιχου δωρικού κιονοκράνου. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα έχουν αναγραφεί στο χρονικό διάστημα που αρχίζει κάποτε μέσα στο πρώτο ήμισυ του 18ου αιώνα, πρίν το 1738, με την κατασκευή των θόλων στο κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων, και του 1827, όταν η ελληνική φρουρά εγκατέλειψε την Ακρόπολη.
Ανάμεσά τους υπάρχουν δύο χρονολογημένα χαράγματα. Το ένα έχει αναγραφεί το 1789 από ένα ξένο ονόματι W. Young. Το άλλο φέρει την χρονολογία 1765 και τα αρχικά R.C., W.P. και N.R. Η μελέτη των αρχαιολογικών και ιστορικών δεδομένων, δεν αφήνει αμφιβολία ότι τα αρχικά αυτά δηλώνουν τα ονόματα των άγγλων Richard Chandler, William Pars και Nicholas Revett που, ως απεσταλμένοι της Εταιρείας των Dilettanti, εργάστηκαν στην Αθήνα το 1765 για την συμπλήρωση της μελέτης των αθηναϊκών μνημείων, ιδίως των Προπυλαίων, που είχε διακοπεί το 1753.