International Conference

Date: 
Thursday, May 25, 2017 - 18:00 to Saturday, May 27, 2017 - 18:30
Location: 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Event Description: 

ΆΡΓΙΛΟΣ, 25 ΧΡΌΝΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ. Οργάνωση πόλης και χώρας στις αποικίες του βορείου Αιγαίου, 8ος – 3ος αι. π.Χ.

ARGILOS, 25 ANNÉES DE RECHERCHES. Organisation de la ville et de la campagne dans le Nord de l’Égée VIIIe – IIIe siècles av. n.è.

 

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

// ΠΈΜΠΤΗ, 25 ΜΑΪΟΥ – JEUDI 25 MAI
Αίθουσα ‘Μανόλης Ανδρόνικος’ Salle de conférence ‘Manolis Andronikos’
18.00 Εγγραφή – Inscription
18.30 Χαιρετισμοί – Έναρξη Συνεδρίου
Mot de bienvenue – Cérémonie d’ouverture
19.00 Εναρκτήρια Ομιλία – Conférence d’ouverture
Ζήσης Μπόνιας – Jacques Perreault: Άργιλος. 25 χρόνια έρευνας

// ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 26 ΜΑΪΟΥ – VENDREDI 26 MAI
Αίθουσα ‘Μανόλης Ανδρόνικος’ Salle de conférence ‘Manolis Andronikos’
1Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ – SESSION 1
09.10 Καθ. Λυδία Παλαιοκρασά, Η Άνδρος κατά τους Γεωμετρικούς και Αρχαϊκούς χρόνους-Η μητρόπολη των τεσσάρων αποικιών στη Βόρεια Ελλάδα.
09.30 Μάνθος Μπέσιος - Αθηνά Αθανασιάδου-Κων/νος Νούλας, Από τον αποικισμό του Θερμαϊκού. Ανασκαφές Μεθώνης.
09.50 Prof. John Papadopoulos, Torone and its Colonial Experiences: Precepts for the Early History of the North Aegean.

10.10 Prof. Jean-Yves Marc, Les premiers temps de la Thasos grecque : sources, historiographie, perspectives.
10.30 Δρ. Στέφανος Γιματζίδης, Patterns of pre- and post-colonial connectivity at Argilos.
Συζήτηση – Discussion 15’

Διάλειμμα – Pause café 15’

2Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ – SESSION 2
11.00 Prof. Gerald Schaus, East Greek Pottery at Argilos.
11.20 Καθ. Ελένη Μανακίδου, Τοπική και επείσακτη κεραμική στις αποικίες των θρακικών παραλίων και στους οικισμούς της ενδοχώρας κατά την αρχαϊκή περίοδο: ομοιότητες και διαφορές.
11.40 Καθ. Ι ωάννης Ξυδόπουλος, Τα ανατολικά σύνορα της Μακεδονίας επί Αλεξάνδρου Α’ (2) : Άργιλος.
12.00 Δρ. Βασιλική Μισαηλίδου, Η πολεοδομική εξέλιξη της αρχαίας Άφυτης από τα γεωμετρικά μέχρι τα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια.
12.20 Keven Ouellet, Argilos et les défenses en briques crues : étude comparative des fortifications en adobe dans le Nord de la Grèce.
Συζήτηση – Discussion 15’

3Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ – SESSION 3
16.30 Ελένη Τρακοσοπούλου, Η παρουσία του πολιτισμικού ρεύματος των Κυκλάδων στην Άκανθο.
16.50 Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, Τα κεραμικά εργαστήρια της Ακάνθου και η παραγωγή εμπορικών αμφορέων.
17.10 Prof. Mark Lawall, The transport amphoras of Classical and Hellenistic Argilos: mapping regional circulation of goods in the north Aegean.
17.30 Κωνσταντίνος Παπαστάθης - Aλέξιος Ντονάς, Μεταλλουργική δραστηριότητα στην περιοχή της πόλης των Σταγείρων.
17.50 Prof. Valéria Fol, Culte héroïque dans la montagne Rhodopes – images littéraires grecques ou images réelles du chevalier-héros thrace.
Συζήτηση – Discussion 15’

Διάλειμμα – Pause café 15’

4Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ – SESSION 4
18.40 Δρ. Μαρία Λιλιμπάκη-Ακαμάτη - Καθ. Ι ωάννης Μ. Ακαμάτης, Παραγωγική και εμπορική διαδικασία στη Μακεδονία. Η περίπτωση της Πέλλας.
19.00 Δρ. Δέσποινα Τσιαφάκη, Όψεις της αρχαίας Στρύμης(;) μέσα από την αρχαϊκή κεραμική.
19.20 Δρ. Διαμαντής Τριαντάφυλλος – Δρ. Δόμνα Τερζοπούλου - Μαρίνα Τσακαλάκη, Το νεκροταφείο των τύμβων στην πόλη της χερσονήσου της Μολυβωτής: το παράδειγμα ενός τύμβου των
κλασικών χρόνων.
19.40 Δρ. Κωνσταντίνος Σισμανίδης, Μεταφέρθηκε ο υστεροαρχαϊκός ναός της Θεσ/νίκης από τα αρχαία Στάγειρα;
20.00 Δρ. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Άργιλος και Πέτρες: συνέχειες, α-συνέχειες και παραλληλίες.
Συζήτηση – Discussion 15’

// ΣΆΒΒΑΤΟ, 27 ΜΑΪΟΥ – SAMEDI 27 MAI
Αίθουσα ‘Μανόλης Ανδρόνικος’ Salle de conférence ‘Manolis Andronikos’
1Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ - SESSION 1
09.30 Δρ. Κωνσταντίνα Καλλιντζή, Οργάνωση της λατομικής δραστηριότητας και χρήσεις του λίθου στη χώρα και το άστυ των Αβδήρων.
09.50 Δρ. Δημητρία Μαλαμίδου, Ανασκαφικά δεδομένα σχετικά με την πολεοδομική οργάνωση και τα όρια της πόλης της Αργίλου κατά τον 5ο αιώνα π.Χ.
10.10 Καθ. Ι ωάννης Τζιφόπουλος, Γραφή στην Άργιλο της αρχαϊκής και κλασικής εποχής.
10.30 Έλλη Μπόνια, Κεραυνοί στην ελληνιστική Άργιλο: η λατρεία του Δία Καταιβάτη.
Συζήτηση – Discussion 15’

Διάλειμμα – Pause café 15’

2Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ – SESSION 2
11.30 Καθ. Κατερίνα Χρυσανθάκη, Étude de la circulation monétaire d’Argilos : le cas du bâtiment stoïque.
11.50 Δρ. Νικόλαος Ακαμάτης, Ερυθρόμορφο κάλυμμα λεκανίδος από την Άργιλο. Ανιχνεύοντας την παρουσία των αγγείων της Ομάδας Otchët στον βορειοελλαδικό χώρο.
12.10 Καθ. Ευρυδίκη Κεφαλίδου, Μελανόμορφος αμφορέας και άλλα αττικά αγγεία από το νεκροταφείο της Αργίλου.
12.30 Καθ. Παναγιώτης Φάκλαρης, Η ελιά και το λάδι στην αρχαία Μακεδονία.
12.50 Dr. Joanne Cutler, The threads of society: interpreting the material evidence for textile production in ancient Argilos.
Συζήτηση – Discussion 15’

3Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ – SESSION 3

17.00 Δρ. Ευγενία Γκατζόγια - Καθ. Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη, Plant use in the north Aegean coastal zone in historical times: archaeobotanical investigations of Argilos, an Andrian colony,
and its adjacent settlements.
17.20 Άγγελος Γκοτσίνας – Prof. Armelle Gardeisen, Άργιλος, Δωμάτιο L8: μια ζωοαρχαιολογική προσέγγιση της χρήσης του.
17.40 Melvin Romero, Les armes de jet d’Argilos : pointes de flèche et balles de plomb.
18.00 Δρ. Κώστας Ζάμπας - Ειρήνη Δουδούμη - Γεράσιμος Θωμάς - Ευστράτιος Παυλίδης, Η θεωρητική αποκατάσταση και η πρόταση μερικής αναστήλωσης του Αρχοντικού της Αργίλου.
Συζήτηση – Discussion 15’