Ημερολὀγιο

Νοέμβριος 2018

Κυρ Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 

"A Gluttonous Strongman and Irascible Stoic: Heracles in Greek Epic from Homer to Nonnus"

11/01/2018 -
19:00 to 20:00
 
 

"Great Waterworks in Roman Greece. Aqueducts and monumental Fountains: Function in Context"

11/02/2018 -
18:00 to 19:00
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 

"L’apport des nouvelles technologies à la connaissance, à la restitution 3D et à la publication en ligne du décor sculpté de la Tholos de Delphes : enjeux, méthodes, premiers résultats"

11/05/2018 -
19:00 to 20:00
 
 

Bulls and Rams for Erecththeus? Sacrificial Animals on the Parthenon Frieze

11/06/2018 -
15:00 to 16:00
 
 

"Sainte-Théodora d’Arta. Le personnage historique, la Vita, l’église"

11/06/2018 -
18:00 to 19:00
 
 

Urbanity and urbanisation in the Roman province of Moesia – settlement, regionalisation, and centrality along the Danube Limes and its hinterland during the 1st-3rd centuries AD

11/07/2018 -
18:00 to 19:00
 
 

«Continuity and Change in the Dramatic Festivals of Early Roman Greece, 2nd-1st c. BCE»

11/08/2018 -
19:00 to 20:00
 
 

"Οι Έλληνες της Νεάπολης και της Κάτω Ιταλίας: οργάνωση, ιδεολογία και ενσωμάτωση"

11/09/2018 -
18:00 to 19:00
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
CONFERENCE of the International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period

MANUFACTURERS AND MARKETS: THE CONTRIBUTIONS OF HELLENISTIC POTTERY TO ECONOMIES LARGE AND SMALL

11/11/2018 - 09:00 to 11/14/2018 - 18:00
 
 

"Attica after Antiquity (4th-7th c.). Settlement History, Topography of Cult, and Organisation of Defence"

11/15/2018 -
17:00 to 18:00
 
 

"Injured Archaeology in Syria and Iraq. The Destruction of Memory in Ancient Mesopotamia and its Rebirth"

11/16/2018 -
18:00 to 19:00
 
 

"At the Gates of Europe: the Aegean, the Adriatic and the Social Logic of Encounter during the LBA"

11/16/2018 -
19:00 to 20:00
 
 
 
 

"A Monumental Public Building at the Foot of the Rhodian Acropolis"

11/12/2018 -
19:00 to 20:00
 
 

"Mycenaean Kalydon: Preliminary results of the new research project “Rediscovering Artemis”"

11/13/2018 -
19:00 to 20:00
 
 

Ada Tepe – a gold mine for the Mycenaeans? Cultural interrelations between the Balkans and Greece in the 2nd mill. BC

11/14/2018 -
18:00 to 19:00
 
 

"Πριν τη Θεσσαλονίκη ... Κώμες και πολίσματα στο μυχό του Θερμαϊκού κόλπου"

11/14/2018 -
18:00 to 19:00
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 

"Το μυκηναϊκό ιερατείο μέσα από τις πινακίδες Γραμμικής Β΄: Ιεραρχία, λατρευτικές αρμοδιότητες, τόποι λατρείας, σχέσεις πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας"

11/19/2018 -
18:00 to 19:00
 
 

«Η συμβολή των Γερμανών αρχιτεκτόνων στις πρώτες αναστηλωτικές επεμβάσειςσε μνημεία στην Ελλάδα (1834-1909)»

11/19/2018 -
19:00 to 20:00
 
 

"The Prose of the World: Hegel, Plutarch, Herodotus"

11/19/2018 -
19:00 to 20:00
 
 

"Συμβολή στη μελέτη των αρχιτεκτονικών στοιχείων του κτηρίου της Ζωμίνθου"

11/19/2018 -
19:00 to 20:00
 
 

"Archaia Pheneos. A Middle Helladic settlement in Arcadia"

11/20/2018 -
18:00 to 19:00
 
 

"With Bare Eyes and Laser Beams – Aerial Archaeology and LiDAR as Tools in Landscape Archaeology"

11/21/2018 -
18:00 to 19:00
 
 

"Rumble: The Indians Who Rocked the World"

11/21/2018 -
19:30 to 21:30
 
 
Symposium: CONNECTIVITY AND LOCALISM – ARCHITECTURE, URBAN PLANNING AND SOCIAL INTERACTION IN GREEK ARCHAIC COMMUNITIES OF THE NORTHERN PELOPONNESE, SOUTHERN ITALY AND SICILY

Symposium: CONNECTIVITY AND LOCALISM – ARCHITECTURE, URBAN PLANNING AND SOCIAL INTERACTIO

11/22/2018 - 17:00 to 11/23/2018 - 18:30
 
 

"It’s all Greek to me. Hellenization and Greek language survival in Calabria"

11/24/2018 -
09:30 to 17:00
 
 

The Sound of Greek Religion"

11/22/2018 -
19:30 to 20:30
 
 
25
26
27
28
29
30
1
 
 

"«…ἐμβαλέτω εἰς τὸν θησαυρόν…». Το νόμισμα και ο θησαυρός στα ιερά του ελλαδικού χώρου: από το τελετουργικό της λατρείας στη διαχείριση των ιερών χρημάτων"

11/26/2018 -
19:00 to 20:00
 
 

"“C.S.I.”: Colour Scientific Investigation using Raman Spectroscopy"

11/26/2018 -
19:00 to 20:00
 
 

2008-2018: the Kernos-Plemochoe issue reconsidered

11/27/2018 -
15:00 to 16:00
 
 

“Revisiting the origin of the Punic Amphorae from Corinth’s ‘Punic Amphora Building’. New evidence on trade networks between Classical Corinth and the Punic West”

11/27/2018 -
17:00 to 18:00
 
 

"Das hellenistische Theater in der Stadt Elis. Forschungen mit und ohne Spaten"

11/27/2018 -
18:00 to 19:00
 
 
 

«Reconsidering the Evidence for Female Athletes in the Late Hellenistic and Early Roman Periods in Greece»

11/29/2018 -
19:00 to 20:00
 
 

"Shoot the Messenger: Waiting Wives and False Reports in Greek Tragedy"

11/29/2018 -
19:00 to 20:00