Αποστολή

Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα (ΚΙΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τον Καναδά. Σκοπός του είναι η προώθηση της καναδικής έρευνας και εκπαίδευσης σε τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Το Ινστιτούτο προωθεί τη γνώση για την Ελλάδα σε όλες τις περιόδους υποστηρίζοντας την αρχαιολογική έρευνα στο πεδίο, παρέχοντας πόρους για επιστημονική έρευνα καθώς και για τη διάχυση των αποτελεσμάτων. Το Ινστιτούτο είναι επιφορτισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού με την κύρια ευθύνη για όλα τα καναδικά προγράμματα εργασίας πεδίου και στηρίζει την έρευνα, συντήρηση και παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Το Ινστιτούτο προωθεί την έρευνα σε όλες τις πτυχές των αρχαίων, βυζαντινών και σύγχρονων ελληνικών σπουδών, συμπεριλαμβανομένων της φιλολογίας, της ιστορίας, της ιστορίας της τέχνης, της ανθρωπολογίας και των καλών τεχνών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω:

  • ενός ακαδημαϊκού προγράμματος σεμιναρίων, διαλέξεων και συνεδρίων
  • της παροχής υπηρεσιών για τα μέλη, όπως αιτήσεις για μελέτη και άδειες για εργασίες πεδίου, συμβουλές σχετικά με την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, πρόσβαση σε ξενώνα και βιβλιοθήκη στην Αθήνα
  • της παροχής υποτροφιών για μεταπτυχιακή και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα, καθώς και πρακτικής άσκησης για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές έτσι ώστε να βιώσουν την ακαδημαϊκή ζωή στην Αθήνα μέσω των υπηρεσιών του ΚΙΕ.

Το Ινστιτούτο υποστηρίζει επίσης τις καναδικές πολιτιστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.