Δημοσιεύσεις

Το Ινστιτούτο δημοσιεύει μονογραφίες καθώς και ένα εξαμηνιαίο Δελτίο για τα μέλη του.

Η σειρά μονογραφιών του ΚΙΕ περιλαμβάνει τα πρακτικά συνεδρίων που διοργανώνονται από το Ινστιτούτο καθώς και άλλες επιστημονικές μελέτες που έχουν σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.

Το Δελτίο του ΚΙΕ ενημερώνει τα μέλη για τα τελευταία γεγονότα που έχουν σχέση με το Ινστιτούτο.

Ελληνικά

Δημοσιεύσεις

Το Ινστιτούτο έχει ως σήμερα δημοσιεύσει δέκα μονογραφίες. You can purchase them on-line by clicking here.

David W. Rupp, Jonathan E. Tomlinson (eds.)
From Maple to Olive: Proceedings of a Colloquium to Celebrate the 40th Anniversary of the Canadian Institute in Greece. Athens, 10–11 June 2016
Publications of the Canadian Institute in Greece, No. 10
2017
Πίνακας Περιεχομένων

Sheila Campbell (ed.)
The Cisterian Monastery of Zaraka, Greece
Publications of the Canadian Institute in Greece, No. 9
2017
Πίνακας Περιεχομένων

David W. Rupp, Jonathan E. Tomlinson (eds.)
Meditations on the Diversity of the Built Environment in the Aegean Basin and Beyond: Proceedings of a Colloquium in Memory of Frederick E. Winter. Athens, 22-23 June 2012
Publications of the Canadian Institute in Greece, No. 8
2014
Πίνακας Περιεχομένων

Gerald P. Schaus (ed.)
Stymphalos: The Acropolis Sanctuary. Volume One
Publications of the Canadian Institute in Greece, No. 7
2014
Πίνακας Περιεχομένων

David W. Rupp, Jonathan E. Tomlinson (eds.)
Euboea and Athens: Proceedings of a Colloquium in Memory of Malcolm B. Wallace. Athens, 26-27 June 2009
Publications of the Canadian Institute in Greece, No. 6
2011
Πίνακας Περιεχομένων

Gerald P. Schaus, Stephen R. Wenn (eds.)
Onward to the Olympics. Historical Perspectives on the Olympic Games
Publications of the Canadian Institute in Greece, No. 5
2007
Πίνακας Περιεχομένων

Nigel M. Kennell, Jonathan E. Tomlinson (eds.)
Ancient Greece at the Turn of the Millennium: Recent Work and Future Perspectives. Proceedings of the Athens Symposium, 18-20 May 2001
Publications of the Canadian Archaeological Institute at Athens, No. 4
2005
Πίνακας Περιεχομένων

David Jordan, John Traill (eds.)
Lettered Attica: A Day of Attic Epigraphy. Proceedings of the Athens Symposium, 8 March 2000
Publications of the Canadian Archaeological Institute at Athens, No. 3
2003
Πίνακας Περιεχομένων

Efthalia C. Constantinides
The Wall Paintings of the Panagia Olympiotissa at Elasson in Northern Thessaly
Publications of the Canadian Archaeological Institute at Athens, No. 2 (2 vols.)
1992
Πίνακας Περιεχομένων

Jacques Y. Perreault (ed.)
Women and Byzantine Monasticism. Proceedings of the Athens Symposium, 28-29 March 1988
Publications of the Canadian Archaeological Institute at Athens, No. 1
1991
Πίνακας Περιεχομένων

Το Ινστιτούτο διανέμει ένα εξαμηνιαίο Δελτίο για να κρατά τα μέλη του ενημερωμένα για τις τελευταίες εκδηλώσεις του Ινστιτούτου καθώς και για τις δραστηριότητες των μελών του. Εκτός από τις εκθέσεις του προσωπικού στην Αθήνα και των οικονομικών εκθέσεων, το Δελτίο περιλαμβάνει επίσης τα τελευταία νέα για τα προγράμματα εργασίας πεδίου που διεξάγονται υπό την αιγίδα του ΚΙΕ, νέα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδήσεις για τις δραστηριότητες των Συλλόγων Φίλων, καθώς και άρθρα από τους φοιτητές και Υπότροφους.

Το πιο πρόσφατο τεύχος του Δελτίου, τ. 42, εμφανίστηκε το Νοέμβριο του 2018. Ηλεκτρονικά αντίγραφα προηγούμενων τευχών είναι διαθέσιμα παρακάτω:

 

 

In 2005 the Institute contributed to Athens-based Motibo Publishing’s On Site series. The lavishly-illustrated booklet, Canadian Archaeologists in Greece includes biographies of the earliest Canadian travellers and archaeologists, a discussion of the establishment of the Canadian Institute, and descriptions of the numerous Canadian archaeological fieldwork projects carried out under the Institute’s aegis since 1980.

Stefanie A. H. Kennell (ed.)
On Site: Canadian Archaeologists in Greece
Motibo Publishing
2005
Πίνακας Περιεχομένων