Κάρτες Ελευθέρας Εισόδου σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους

Ένα από τα προνόμια που παρέχονται από το Υπουργείο Πολιτισμού στα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών / Ινστιτούτων είναι το δικαίωμα έκδοσης κάρτας που επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Ελλάδας.p>

Για να μπορέσει το Ινστιτούτο να υποβάλει αίτηση εκ μέρους των μελών για έκδοση κάρτας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν συμπληρωμένο το ντυπο της αίτησης, δύο φωτογραφίες, καθώς και ένα αποδεικτικό μέλους (ή την αίτηση έγγραφης) στα γραφεία του Ινστιτούτου στην Αθήνα.

Εάν δεν είστε ήδη μέλος, μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες εδώ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες πριν από την ημερομηνία για την οποία απαιτείται η κάρτα.

Η παραλαβή των καρτών γίνεται από τα γραφεία του ΚΙΕ στην Αθήνα κατά τις εργάσιμες ώρες. Αν διαμένετε στην Ελλάδα και θα προτιμούσατε να παραλάβετε την κάρτα σας ταχυδρομικώς, παρακαλείστε όπως εσωκλείσετε ένα φάκελο με τη διεύθυνση σας καθώς και τα απαραίτητα γραμματόσημα. Εκτός Ελλάδας, παρακαλείστε όπως εσωκλείσετε το ποσό των C$3 για τα ταχυδρομικά τέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τον Υποδιευθυντή.

Ελληνικά