Αρχείο

Εκτός από ένα φυσικό αρχείο (αλληλογραφία, εκθέσεις ερευνών πεδίου κλπ.), το Ινστιτούτο διαθέτει μια συλλογή διαφανειών (ψηφιοποιημένη) καθώς και τη συλλογή φωτογραφικών αρνητικών του Frederick Ε. Winter (σε διαδικασία ψηφιοποίησης). Η τελευταία αποτελεί ένα ευρύ κατάλογο φωτογραφιών αρχαιολογικών χώρων σε όλη τη Μεσόγειο, αλλά κυρίως στην Ελλάδα.p>

Ελληνικά