Πρακτική Άσκηση

 

Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα σε συνεργασία με τα συμμετέχοντα επιστημονικά ιδρύματα προσφέρει σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τρίμηνη πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος-Μάιος).

Επιπλέον, το ΚΙΕ συμμετέχει στο Διεθνές Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου του York (York University's International Internship Program) και φιλοξενεί ένα φοιτητή κάθε χρόνο για το διάστημα Μαΐου-Ιουλίου.

Το Ινστιτούτο έχει ήδη συνάψει συμφωνίες για πρακτική άσκηση με το Πανεπιστήμιο Brock, το Πανεπιστήμιο του Waterloo, και το Πανεπιστήμιο Wilfrid Laurier, και επιδιώκει να καθιερώσει παρόμοια προγράμματα και με άλλα ιδρύματα που ανήκουν στην Κατηγορία Α των Ιδρυματικών Μελών του ΚΙΕ. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υποδιευθυντή αν σας ενδιαφέρει η διερεύνηση της σύναψης συμφωνίας για πρακτική άσκηση μεταξύ του ΚΙΕ και του ιδρύματός σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση στο ΚΙΕ:

  • Πανεπιστήμιο Brock (Τμήμα Κλασικών Σπουδών): επικοινωνήστε με την Δρα Allison Glazebrook
  • Πανεπιστήμιο του Waterloo (Τμήμα Ανθρωπολογίας): επικοινωνήστε με την Δρα Maria Liston
  • Πανεπιστήμιο του Waterloo (Τμήμα Κλασικών Σπουδών): επικοινωνήστε με τον Δρα Craig Hardiman
  • Πανεπιστήμιο Wilfrid Laurier (Τμήμα Αρχαιολογίας και Κλασικών Σπουδών): επικοινωνήστε με τον Δρα Gerald Schaus
  • Πανεπιστήμιο του York: επισκεφτείτε την ιστοσελίδα York International
Ελληνικά