Εργασία Πεδίου

 

Τα περισσότερα προγράμματα εργασίας πεδίου υπό την αιγίδα του ΚΙΕ προσφέρουν την ευκαιρία σε εθελοντές-φοιτητές να αποκτήσουν από πρώτο χέρι γνώση των τεχνικών ανασκαφής και επιφανειακής έρευνας.

Το Ινστιτούτο υποβάλλει αιτήσεις για εργασία πεδίου στο Υπουργείο Πολιτισμού το Νοέμβριο του έτους που προηγείται εκείνου κατά το οποίο το πρόγραμμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Τα αποτελέσματα των αιτήσεων του ΚΙΕ γίνονται συνήθως γνωστά εντός έξι μηνών από την υποβολή των αιτήσεων, δηλαδή τον Απρίλιο ή τον Μάιο.

Φοιτητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εμπειρία στις τεχνικές της εργασίας πεδίου μέσω της συμμετοχής τους σε ένα πρόγραμμα υπό την αιγίδα του ΚΙΕ, θα πρέπει να επικοινωνούν για περαιτέρω πληροφορίες με τον Υποδιευθυντή μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου και 31 Μαρτίου.

Ελληνικά