Υποτροφίες

 

 

Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα προσφέρει τρεις Υποτροφίες, διάρκειας εννέα μηνών, για μεταπτυχιακές και μεταδιδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα:

 

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την Υποτροφία Neda και Franz Leipen για το ακαδημαικό έτος 2019-2020 (1η Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Μαΐου 2020).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προσωπικού του ΚΙΕ, Καθ. Gerald Schaus.

Ελληνικά