Δωρεές

Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα δεν λαμβάνει καμία κρατική επιχορήγηση. Ως εκ τούτου, όλες οι δράσεις του βασίζονται στη γενναιοδωρία των ακαδημαϊκών και ιδιωτικών υποστηρικτών του. Κάθε δωρεά μπορεί να κάνει πράγματι τη διαφορά!

Οι δωρεές μπορούν να αφορούν τις τρέχουσες δραστηριότητες του ΚΙΕ ή κάποια από τα κληροδοτήματα που αναφέρονται παρακάτω. Οι μη συγκεκριμένες δωρεές θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Ινστιτούτου.

Καθώς το ΚΙΕ είναι εγγεγραμμένο ως φιλανθρωπικός οργανισμός στον Καναδά, σύμφωνα με την παράγραφο 149.1 του Income Tax Act (Αριθμός Εγγραφής: 88902 4394 RR0001), κάθε δωρεά απολαμβάνει φοροαπαλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Πρώην Πρόεδρο του Ινστιτούτου, Dr. Gerald Schaus.

 

Τρόποι να βοηθήσετε

The Million Dollar Campaign was launched in 2017 following the Institute's purchase of a magnificent building in the heart of Athens which will serve as our permanent home.
Donations will support the purchase and renovation costs of the building as well as endowing an annual amount for maintenance and repairs.

For further details, please click here.

Κάντε δωρεά!

The Fred and Joan Winter Student Travel Bursary Fund was established in 2014. The goal is to endow the Bursary at a level of $50,000, so that an annual Bursary of $2,000 might be awarded to a Canadian graduate student in need of travel in the Mediterranean area for research purposes.

Κάντε δωρεά!

The Schaus Student Internship Bursary Fund has been established to support students who have been accepted to serve an internship during the regular academic year (September to May) at the Canadian Institute in Greece. Such students will be considered automatically for a bursary to help offset costs for travelling to and living in Greece. Priority will be given to undergraduate students. Students from Wilfrid Laurier University will be given special consideration since this was the home institution of Professor Gerald P. Schaus who established this bursary award.

Κάντε δωρεά!

Το Ινστιτούτο διαθέτει τρία διαφορετικά κληροδοτήματα υποτροφιών, με το καθένα να παρέχει τους απαραίτητους πόρους σε μεταπτυχιακούς ή μετα-διδακτορικούς ερευνητές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα για εννέα μήνες. Οι υποτροφίες που υποστηρίζονται από συγκεκριμένα κληροδοτήματα είναι οι εξής:

Archive needs:
For the proper long-term storage of documents and illustrative materials relating to the Institute’s fieldwork projects, as well as other Institute documents and correspondence, high quality materials are required. These include acid-free labels, folders, storage boxes, slide holders, negative holders and photograph holders.

Guest Apartment Needs:
The accommodation for our visiting members requires the replacement of various items each year to make it attractive and functional. These include new sheets, pillow cases and towel sets for the rooms, small appliances for the kitchen, additional furniture and artworks for the walls.

Improvements (Offices, Library and Accommodations)
A regular program of proper maintenance and proactive improvements is essential for the upkeep of the offices, Library and accommodations of the Institute. Such work includes painting, replacement of major appliances, installation of double glazed aluminum doors and windows, and contributions to similar maintenance and renovations for the building as a whole.

Κάντε δωρεά!

Το Κληροδότημα Κτιρίου δημιουργήθηκε το 2005 για την αγορά και ανακαίνιση της ακίνητης περιουσίας, στην οποία στεγάζονται η βιβλιοθήκη, τα γραφεία και ο ξενώνας του Ινστιτούτου. Καθώς το Ινστιτούτο συνεχίζει να μεγαλώνει, η επέκταση και βελτίωση των υποδομών του κρίνονται απαραίτητες. Σκοπός του κληροδοτήματος είναι η κάλυψη αυτής της συνεχόμενης ανάπτυξης.

Κάντε δωρεά!

Το Βασικό Κληροδότημα (ή Λειτουργικό Βασικό Κληροδότημα) καθιερώθηκε το 1997 με σκοπό να παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την κάλυψη των ετήσιων λειτουργικών εξόδων του Ινστιτούτου, όπως μέρος της μισθοδοσίας, έξοδα γραφείου, έξοδα δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου, έξοδα σχετικά με τις διαλέξεις κτλ. Το κληροδότημα αποτελεί τη βασικότερη πηγή εισοδήματος που δημιουργήθηκε από το ΚΙΕ για την κάλυψη των γενικών εξόδων.

Κάντε δωρεά!

The Publication Fund was established in 2014 to provide a source of income to support the production of the occasional monographs which appear in the Publications of the Canadian Institute in Greece series. These are generally the proceedings of conferences organized by the Institute, as well as final publications of Institute-sponsored fieldwork.

Κάντε δωρεά!

Το κληροδότημα Desmarais - Foreman Library Fund αποτελεί συγχώνευση δύο ξεχωριστών κληροδοτημάτων που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1980, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων της βιβλιοθήκης. Το κληροδότημα Desmarais Family Library Fund συγχωνεύτηκε με το κληροδότημα John A. Foreman Library Fund το 1995, με στόχο τη δημιουργία μίας ενιαίας πηγής εισοδήματος για την αγορά βιβλίων και άλλου υλικού, για έξοδα βιβλιοδεσίας και καταλογογράφησης, καθώς και των άλλων σχετικών αναγκών με τη συντήρηση και επέκταση της ερευνητικής βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου.

Κάντε δωρεά!

Το συγκεκριμένο κληροδότημα καθιερώθηκε το 1997, κατά τη διάρκεια της τριετούς εκστρατείας του ΚΙΕ για εξεύρεση πόρων. Σκοπός του είναι να παρέχει τους αναγκαίους πόρους για την πληρωμή της ετήσιας συμβολικής αμοιβής του Διευθυντή του Ινστιτούτου στην Αθήνα. Από το 1994, η θέση του Διευθυντή επανδρώνεται από έναν/μία επιστήμονα από τον Καναδά που διαμένει στην Αθήνα, ο οποίος/η οποία αφιερώνει μέρος του χρόνου του/της για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, και για το οποίο λαμβάνει μία συμβολική αμοιβή. Μέρος των εξόδων σχετικών με τη θέση του Διευθυντή καλύπτονται από το συγκεκριμένο κληροδότημα.

Κάντε δωρεά!

 

Ελληνικά