Υποτροφία Elisabeth Alföldi-Rosenbaum

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Καναδοί πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι Καναδά, οι οποίοι εκπονούν μεταπτυχιακή ή μεταδιδακτορική έρευνα και έχουν σαφή ανάγκη να επισκεφθούν την Ελλάδα.

Οι υπότροφοι θα εγκατασταθούν στην Αθήνα για τουλάχιστον εννέα μήνες, και επιπλέον της προσωπικής τους έρευνας, καλούνται να προσφέρουν 10 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα στο Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, στα γραφεία ή τη βιβλιοθήκη, καθώς και να συνδράμουν στις εκδηλώσεις του ΚΙΕ. Προηγούμενη εμπειρία στην Ελλάδα και βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας θα θεωρηθούν ως προσόν αλλά δεν αποτελούν προϋπόθεση.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Υποτρόφου οφείλουν να συνάδουν με εκείνα της καθηγήτριας Alföldi-Rosenbaum: αρχαιολογία, ιστορία της τέχνης, ιστορία, επιγραφική, κτλ, από την Ελληνιστική έως την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο.

Ο/Η υπότροφος οφείλει να κάνει αναφορά στο Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα και στην Υποτροφία σε οποιαδήποτε δημοσίευση που βασίζεται στην έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από την υποτροφία Elisabeth Alföldi-Rosenbaum.

Ο/Η Υπότροφος θα λάβει το χρηματικό πόσο των CAD$9.000 και δωρεάν διαμονή στον ξενώνα του ΚΙΕ για τους εννέα μήνες της υποτροφίας (1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαΐου).

 

Η Υποτροφία αναμένεται να χορηγηθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Προηγούμενοι Υπότροφοι Alföldi-Rosenbaum

2016-2017 Keven Ouellet και Mark Hammond
2012-2013 Gino Canlas
2007-2008 Allison Surtees
2003-2004 Craig Hardiman

 

Ελληνικά