Τι Κάνουμε

Το προσωπικό του Ινστιτούτου λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των Καναδών μελετητών και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Μέσω των γραφείων στην Αθήνα, τα μέλη μπορούν να προμηθευτούν κάρτες που επιτρέπουν την ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία στην Ελλάδα, καθώς και συμβουλές σχετικά με την υλοποίηση επισκέψεων, ταξιδιών, κλπ. Τα μέλη μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση μέσω του ΚΙΕ για τη χορήγηση αδείας για μελέτη αντικειμένων που στεγάζονται σε ελληνικά μουσεία, καθώς και άδεια για τη διεξαγωγή αρχαιολογικών ανασκαφών και επιφανειακών ερευνών στην Ελλάδα.

Τι Κάνουμε

Άδειες για Εργασία στο Πεδίο

Όλα τα καναδικά προγράμματα ανασκαφών και επιφανειακών ερευνών πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών μέσω του ΚΙΕ.

Άδειες για Προσωπική Έρευνα

Χορήγηση των απαραίτητων αδειών για μελέτη αρχαιολογικού υλικού μέσω του ΚΙΕ.

Αρχείο

Ένα συνεχώς εμπλουτιζόμενο αρχείο διαφανειών, φωτογραφικών αρνητικών και άλλου δωρηθέντος υλικού είναι στη διάθεση των ερευνητών.

Δημοσιεύσεις

Το Ινστιτούτο δημοσιεύει μονογραφίες καθώς και ένα εξαμηνιαίο Δελτίο για τα μέλη του.

Διαλέξεις και Εκδηλώσεις

Διαλέξεις, εκθέσεις, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλες εκδηλώσεις.

Ευκαιριές για Έρευνα

Το ΚΙΕ προσφέρει αρκετές υποτροφίες και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Κάρτες Ελευθέρας Εισόδου σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους

Αποκτήστε το προνόμιο της δωρεάν εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία μέσω της κάρτας που εκδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Μέλη

Συμμετάσχετε ενεργά στις δραστηριότητες του Καναδικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα μέσω των διαφόρων κατηγοριών μελών που είναι διαθέσιμες τόσο για φυσικά πρόσωπα όσο και για ιδρύματα.