Προσωπικό

Το προσωπικό του ΚΙΕ στην Αθήνα αποτελείται από το διευθυντή και τον υποδιευθυντή. Το έργο τους κατά το ακαδημαϊκό έτος (Σεπτέμβριος - Μάιος) υποστηρίζεται από έναν Υπότροφο και φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε ετήσια βάση καθώς και από έναν ακόμα φοιτητή για την περίοδο Μάιο-Ιούνιο.

 
Τρέχων Προσωπικό

Διευθυντής: Καθηγητής David W. Rupp

Υποδιευθυντής: Δρ. Jonathan E. Tomlinson

Υπότροφοι: Keven Ouellet

Φοιτητής σε πρακτική άσκηση: Cana Fallon