Other Events

Μαριέττα Θεοδώρου-Lemieux

Date: 
Wednesday, May 29, 2019 - 19:00 to 20:00
Location: 
Γαλλική Σχολή Αθηνών, Διδότου 6
Event Description: 

Μαριέττα Θεοδώρου-Lemieux - H αγγειοπλαστική στην μεταπολεμική Θεσσαλονίκη: το εργαστήριο του Νικολάου Θεοδώρου και η εποχή του

O Νικόλαος Θεοδώρου, με καταγωγή από Σιφνέικη οικογένεια παραδοσιακών αγγειοπλαστών, υπήρξε ένας από τους τελευταίους παλαιούς αγγειοπλάστες της Θεσσαλονίκης μέχρι τον θάνατό του το 2005, που ακόμα παρήγαγε παραδοσιακά οικιακά χρηστικά σκεύη, όπως στάμνες, γλάστρες, γιουβέτσια, τσουκάλια και κιούπια. Τον ελεύθερο χρόνο του πειραματιζόταν με διάφορα διακοσμητικά αντικείμενα που τα έφτιαχνε μόνο για το γούστο του, χωρίς να έχει ποτέ σκοπό να τα πουλήσει. Όμως, αρκετά από αυτά κοσμούν ιδιωτικές συλλογές και εκτίθενται σε Μουσεία Λαϊκής Τέχνης σε πολλά μέρη της χώρας μας.
Η κόρη του Μαριέττα Θεοδώρου-Λεμιέ, η οποία ζει και εργάζεται ως κεραμίστρια στην Μινεσότα της Αμερικής, έρχεται να μας ταξιδέψει στο παρελθόν και να παρουσιάσει με αγάπη μερικές άγνωστες πτυχές της ζωής του πατέρα της, της εξέλιξης της δουλειάς του και διακοσμητικά σχέδια του.

Scientific Conference

Date: 
Friday, May 31, 2019 - 08:45 to 18:00
Location: 
Cotsen Hall, ASCSA
Event Description: 

“Protecting and Promoting the Values of the Cultural and Natural Environment in the Areas where Arcadia, Messinia and Elis Meet”
“Προς μία αποτελεσματική προστασία και ανάδειξη των αξιών του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος στα όρια των νομών Αρκαδίας, Ηλείας και Μεσσηνίας”
Scientific Conference
Επιστημονικό Συνέδριο

Friday, May 31, 2019, Cotsen Hall, ASCSA
Παρασκευή, 31 Μαΐου, 2019, Cotsen Hall, ΑΣΚΣΑ
Under the auspices of
H.E. the President of the Hellenic Republic Mr. Prokopios Pavlopoulos //
Υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπιου Παυλόπουλου

PROGRAM // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8.45-9.15: Registration- Εγγραφές
9.15-10.00: Inauguration Session- Χαιρετισμοί
• H.E. the President of the Hellenic Republic Mr. Prokopios Pavlopoulos // Α.Ε. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος.
• Director of the American School of Classical Studies, Dr. Jenifer Neils // Διευθύντρια Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Δρ. Jenifer Neils.
• General Secretary of the Hellenic Ministry of Culture and Sports, Dr. Μ. Andreadaki Vlazaki // Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ, Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη.
• General Secretary of the Ministry of the Environment and Energy, Ζ. Tombrou // Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ζέφη Τόμπρου.
• Head of the Department of Cultural Heritage Management and New Technologies, University of Patras, Associate Professor, Dr. Dimitriοs Damaskos // Πρόεδρος Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Δαμάσκος.
• Vice-Rector for Academic Affairs and Administration and Scientific Director of the MA “GeoInformatics” National Technical University of Athens, Prof. Marinos Kavouras // Αναπληρωτής Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διοικητικής Μέριμνας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Καθηγητής Μαρίνος Κάβουρας.
• Former Assistant Director General for Culture, UNESCO, Dr. Francesco Bandarin // Πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής για θέματα Πολιτισμού, UNESCO, Δρ. Francesco Bandarin.
• President of the Parrhasian Heritage Foundation, Professor David Gilman Romano // Πρόεδρος του Ιδρύματος Παρράσιας Κληρονομιάς, Καθηγητής David Gilman Romano.

10.00-11.30: Setting Standards in the Management of Natural and Cultural Heritage // Καθορισμός Προτύπων για τη Διαχείριση της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
• Dr. David Gilman Romano, Professor of Archaeology, University of Arizona // Dr. David Gilman Romano, Καθηγητής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Arizona:
«The Idea of the Parrhasian Heritage Park».
• Dr. Mary Voyatzis, Professor of Archaeology, University of Arizona // Δρ. Mary Voyatzis, Καθηγήτρια Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Arizona:
«From Andristaina to the Creation of the Parrhasian Heritage Park: A Personal Journey».
• Mr. Giuseppe Biagini, President of the International Traditional Knowledge Institute // κ. Giuseppe Biagini, Πρόεδρος του International Traditional Knowledge Institute:
«The UN2030 Sustainable Development Goals and the Parrhasian Heritage Park».
• Dr. Thearno S. Terkenli, Professor, Department of Geography, University of the Aegean // Δρ. Θεανώ Σ. Τερκενλή, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου:
«Exploring the human-landscape relationship in contemporary Greece. The case of engineering students’ landscape education, perceptions and attitudes».

11.30-12.00: Break- Διάλειμμα

12.00-13.30: Protection and Management of Cultural Traditions, Natural Resources and Landscape Character, Archaeological and Historic values // Προστασία και Διαχείριση Πολιτιστικών Παραδόσεων, Φυσικών Πόρων και Τοπίου, Αρχαιολογικών και Ιστορικών αξιών
• Dr. Stavroula-Villy Fotopoulou, Director of Modern Cultural Heritage Directorate, General Directorate of Antiquities and Cultural Heritage, Hellenic Ministry of Culture and Sports // Δρ. Σταυρούλα-Βίλλυ Φωτοπούλου, Διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Γ. Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΥΠΠΟΑ:
«Πολιτισμικές πρακτικές οργάνωσης του χώρου: Η Τέχνη της Ξερολιθιάς ως στοιχείο της Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
• Dr. Stamatis Fritzilas, Supervisor, Department of Prehistoric and Classical Antiquities, Ephorate of Antiquities of Messenia, Hellenic Ministry of Culture and Sports // Δρ. Σταμάτιος Φριτζίλας, Προϊστάμενος του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, ΥΠΠΟΑ:
«Η Ανδανία και η Οιχαλία στην Άνω Μεσσηνία».
• Dr. Anna Vasiliki Karapanagiotou, Ephor, Department of Prehistoric and Classical Antiquities, Ephorate of Antiquities of Arcadia, Hellenic Ministry of Culture and Sports // Δρ. Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου, Προϊσταμένη εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΥΠΠΟΑ:
«Συντήρηση και αποκατάσταση Θεάτρου Μεγαλόπολης. Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας».
• Dr. George Davis, Past President of The Geological Society of America; Regents Professor and Provost Emeritus, Department of Geosciences, University of Arizona and Dr. Ηaralambos Kranis, Secretary General, Geological Society of Greece, Assistant Professor, Department of Geology and Geoenvironment, National and Kapodistrian University of Athens // Δρ. George Davis, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Arizona, και Δρ. Χαράλαμπος Κράνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωοπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
«The Parrhasian Heritage Park viewed in Geologic Perspective».

13.30-14.45: Break- Διάλειμμα

14.45-16.30: Heritage Parks: Past, Present and Future // Πάρκα Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον
• Mr. Jonathan Jarvis, Immediate Past Director of the National Park Service, USA // κ. Jonathan Jarvis, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων Αμερικής:
«Ιn Support of the Parrhasian Heritage Park of the Peloponnesos».
• Mr. Mark Davison, Boulder Open Spaces and Mountain Parks // κ. Mark Davison, Boulder Open Spaces and Mountain Park:
«A New Era of National Heritage Parks: Building Resilient Communities, Conserving Nature and Retaining Heritage».
• Dr. Nota Pantzou, Assistant Professor, Department of Cultural Heritage Management and New Technologies, University of Patras // Δρ. Νότα Πάντζου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών:
«Μάθηση μέσω της πράξης – Εκπαίδευση στη διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικών τοπίων».
• Mr. Nikolaos Papatheodorou, Administrator of the De-Centralized Administration of the Peloponnesos, Western Greece and the Ionian Islands // κ. Νικόλαος Παπαθεοδώρου, Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου:
«Τα επόμενα βήματα για την θεσμοθέτηση του «Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ως «Προστατευόμενο Τοπίο».
• Dr. Costas Cassios, Emeritus Professor, School of Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens and Dr. Dimitris Papakonstantinou, Teaching Staff, School of Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens and // Δρ. Κώστας Κασσιός, Ομότιμος Καθηγητής, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Δρ. Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, Εργαστηριακό-Διδακτικό Προσωπικό, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:
«Η θεσμοθέτηση του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη στην Αρκαδία, Μεσσηνία και Ηλεία».

16.30-17.00: Break- Διάλειμμα

17.00-18.00: Panel Discussion-Γενική Συζήτηση
Next Steps for Heritage Parks in Greece. Chairs: Davison Mark, Papakonstantinou Dimitris, Nota Pantzou and David Gilman Romano // Τα επόμενα βήματα των Πάρκων Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα. Συντονισμός: Davison Mark, Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, Νότα Πάντζου και David Gilman Romano.

Scientific Committee-Επιστημονική Επιτροπή:
• Dr. David Gilman Romano // Δρ. David Gilman Romano
• Dr. Mary Voyatzis // Δρ. Mary Voyatzis
• Dr. Costas Cassios // Δρ. Κώστας Κασσιός
• Mr. Mark Davison, Boulder // Mark Davison
• Dr. Dimitris Papakonstantinou // Δρ. Δημήτρης Παπακωνσταντίνου
• Dr. Nota Pantzou // Δρ. Νότα Πάντζου
Organising Committee- Οργανωτική Επιτροπή:
• Dr. David Gilman Romano // Δρ. David Gilman Romano
• Dr. Nota Pantzou // Δρ. Νότα Πάντζου
• Dr. Dimitris Papakonstantinou // Δρ. Δημήτρης Παπακωνσταντίνου
• Eleni Tzounopoulou // Ελένη Τζουνοπούλου

Conference

Date: 
Friday, May 31, 2019 - 17:00 to 20:00
Location: 
The European Cultural Center of Delphi (Athens Office) Frynihou 9
Event Description: 

Greek Studies on Site is organizing a conference in honor of Daniel Devereux, Emeritus Professor of Philosophy at the University of Virginia

Wisdom, Love and Friendship in Ancient Philosophy

5.00 pm - Jenny Strauss Clay, University of Virginia, "The Spatial Erotics of Plato's "Symposium""

5.45 pm - Andrew Beer, Christendom College, "Friendship and Rhetoric in Plato's "Gorgias""

6.30 pm - Georgia Sermamoglou, Greek Studies on Site, "Love in Plato's "Alcibiades""

7.15 pm - Evan Keeling, University of Sao Paulo, "One Must Philosophize"

International colloquium: Approaches to Classical Lands

Date: 
Friday, May 31, 2019 - 18:00 to Saturday, June 1, 2019 - 19:00
Location: 
Swedish Institute, Finnish Institute
Event Description: 

International colloquium: Approaches to Classical Lands

belgian School Open Meeting & Stefan Schorn

Date: 
Friday, May 31, 2019 - 18:45 to 20:15
Location: 
Scuola Archeologica Italiana di Atene, Parthenonos 14
Event Description: 

Annual Report by the director of the EBSA, Prof. Dr Jan Driessen

Prof. Dr Stefan Schorn (KU Leuven), "Bouphonia: ancient Athens’ strangest sacrifice?"

Book presentation by V. Di Napoli, F. Camia, V. Evangelidis, D. Grigoropoulos, D. Rogers, S. Vlizos

Date: 
Monday, June 3, 2019 - 19:00 to 20:00
Location: 
Scuola Archeologica Italiana di Atene, Parthenonos 14-16
Event Description: 

The Roman Seminar Research Group and the National Hellenic Research Foundation invite you to the presentation of the volume

"What’s New in Roman Greece? Recent Work on the Greek Mainland and the Islands in the Roman Period" edited by V. Di Napoli, F. Camia, V. Evangelidis, D. Grigoropoulos, D. Rogers, S. Vlizos

With the participation of Σοφία Κρεμύδη (ΕΙΕ -Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών), Valentina Di Napoli (Roman Seminar Research Group), Kristina Winther-Jacobsen (Danish Institute at Athens), Παυλίνα Καραναστάση (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Book Launch by Ann Eldridge

Date: 
Monday, June 3, 2019 - 19:00 to 20:00
Location: 
British School at Athens, Soudias 52
Event Description: 

Book Launch: "Monemvasia. People. Place Presence" by Ann Eldridge (Chairman, Monemvasia Photographic Society)
 

Έλενα Μπονέλου

Date: 
Monday, June 3, 2019 - 19:00 to 20:00
Location: 
National Research Foundation - Seminar Room, Ground floor, Vasileos Konstantinou 48
Event Description: 

Έλενα Μπονέλου (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας), "Το νομισματοκοπείο της Λευκάδας. Η ιστορία του νησιού μέσα από το νόμισμά του"

F. Glaser

Date: 
Tuesday, June 4, 2019 - 18:00 to 19:00
Location: 
ÖSTERREICHISCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT, LEOFOROS ALEXANDRAS 26
Event Description: 

F. Glaser (Landesmuseum Kärnten) „Völkerwanderungszeit und frühes Christentum in den Alpen“

French School Open Meeting & Alexandre Farnoux - Lucile Arnoux-Farnoux

Date: 
Wednesday, June 5, 2019 - 19:00 to 20:30
Location: 
Institut français d’Athènes, Sina 31
Event Description: 

Alexandre FARNOUX (directeur de l'École française d’Athènes), "Les activités de l’École française d’Athènes en 2018"

Alexandre FARNOUX (directeur de l'École française d’Athènes) & Lucile ARNOUX-FARNOUX (Université de Tours), "L’École française et Athènes"

Pages

Subscribe to Other Events