Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για όλες τις πτυχές της λειτουργίας του Ινστιτούτου, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής, της διακυβέρνησης, των σχέσεων με τις ελληνικές αρχές, τις εργασίες στην Αθήνα, των εκδόσεων, των ερευνητικών προγραμμάτων, των οικονομικών και της συγκέντρωσης κεφαλαίων, του προσωπικού, των μελών και της εκπαιδευτικής προβολής. Λαμβάνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα εκθέσεις από τα Εκτελεστικά μέλη, τα στελέχη στην Αθήνα, τους Προέδρους των Επιτροπών και το συντάκτη του Ενημερωτικού Δελτίου του ΚΙΕ. Τα παραπάνω γίνονται γνωστά στα μέλη του Ινστιτούτου μέσω της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και ενός εξαμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ακαδημαϊκά μέλη που εκπροσωπούν τα διάφορα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα από ολόκληρο τον Καναδά, καθώς και από ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά μέλη που διορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά τακτά διαστήματα.

Εκτελεστική Επιτροπή

Πρόεδρος: Dr Scott Gallimore (Associate Professor, Department of Archaeology and Classical Studies, Wilfrid Laurier University)

Ταμίας: Jeffrey Banks (Department of Classics, University of Cincinnati)

Γραμματέας: Dr Emily Varto (Associate Professor, Department of Classics, Dalhousie University)

Γραμματέας Μελών: Dr Lana Radloff (Department of Classical Studies, Bishop’s University)

Πρώην Πρόεδρος: Dr R. Angus K. Smith (Associate Professor, Department of Classics, Brock University)

Εκπρόσωποι των Συμμετεχόντων Ιδρυμάτων

University of Alberta: Dr Margriet Haagsma (Professor, Department of History and Classics)

University of British Columbia: Dr Megan Daniels (Assistant Professor, Department of Classical, Near Eastern and Religious Studies)

Brock University: Dr R. Angus K. Smith (Associate Professor, Department of Classics)

University of Calgary: Dr Noreen Humble (Professor, Department of Classics and Religion)

Concordia University: Dr Jane Francis (Associate Professor, Department of Classics, Modern Languages and Linguistics)

Dalhousie University: Dr Emily Varto (Associate Professor, Department of Classics)

University of Manitoba: Dr Mark Lawall (Professor, Department of Classics)

McGill University: Dr Anastassios (Tassos) Anastassiadis (Associate Professor, Department of History and Classical Studies)

McMaster University: Dr Spencer Pope (Associate Professor, Department of Classics)

University of Montreal: Dr Jacques Y. Perreault (Professor, Department of Classical Studies)

University of New Brunswick: Dr Matthew Sears (Associate Professor, Department of Classics and Ancient History)

University of Ottawa: Dr Jitse Dijkstra (Professor, Department of Classics and Religious Studies)

Queen’s University: Dr Cristiana Zaccagnino (Professor, Department of Classics)

Simon Fraser University: Dr Sabrina Higgins (Assistant Professor, Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies)

University of Toronto: Dr SeungJung Kim (Associate Professor, Department of the History of Art)

University of Victoria: Dr Brendan Burke (Associate Professor, Department of Greek and Roman Studies)

University of Waterloo: Dr Craig I. Hardiman (Associate Professor, Department of Classical Studies)

Western University: Dr Catherine Pratt (Assistant Professor, Department of Classical Studies)

Wilfrid Laurier University: Dr Scott Gallimore (Associate Professor, Department of Archaeology and Classical Studies)

York University: Dr Sakis Gekas (Associate Professor, Department of History)

Μέλη (Φυσικά Πρόσωπα)

Jeffrey Banks (Department of Classics, University of Cincinnati)

Dr D. J. Ian Begg (Honorary Research Associate, Department of Ancient History and Classics, Trent University)

Dr Sheila Campbell (Professor Emerita, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, University of Toronto)

Gino Canlas

Dr Allison M. J. Glazebrook (Professor, Department of Classics, Brock University)

Elaine Godwin

Dr Barbara Hill

Monica Munaretto

Dr Maria Papaioannou (Associate Professor, Department of Classics and Ancient History, University of New Brunswick)

Robert Peck (Former Ambassador of Canada to the Hellenic Republic)

Dr Lana Radloff (Department of Classical Studies, Bishop’s University)

Dr Gerald P. Schaus (Professor Emeritus, Department of Archaeology and Classical Studies, Wilfrid Laurier University)

Dr John Traill (Professor Emeritus, Department of Classics, University of Toronto)

Helen Tryphonas

Dr E. Hector Williams (Professor Emeritus, Department of Classical, Near Eastern and Religious Studies, University of British Columbia)

Dr Alexis Young (Instructor, Faculty of Arts, Wilfrid Laurier University)

Ειδικοί εντεταλμένοι

Classical Association of Canada: Dr Bruce Robertson (President, CAC; Professor, Department of Classics, Mount Allison University)

Embassy of Canada to Greece: H.E. Dr Mark Allen

Hellenic Heritage Foundation: George Keroglidis

Student Representatives: Sally McGrath, Rachel Dewan

Πρόεδροι Επιτροπών

Building Committee: Dr Scott Gallimore

Fundraising Committee: Robert Peck & Dr Gerald Schaus

Library Committee: Dr Sakis Gekas

Nominating Committee: Dr Scott Gallimore

Permits Committee: Dr Brendan Burke

Personnel & Fellowship Committee: Dr R. Angus K. Smith

Publications Committee: Dr Spencer Pope

Vision Committee: Dr Brendan Burke

Bulletin Editor: Gino Canlas