Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για όλες τις πτυχές της λειτουργίας του Ινστιτούτου, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής, της διοίκησης, των σχέσεων με τις ελληνικές αρχές, των εργασιών στην Αθήνα, των εκδόσεων, των ερευνητικών προγραμμάτων, των οικονομικών και της συγκέντρωσης κεφαλαίων, του προσωπικού, των μελών και της εκπαιδευτικής προβολής. Λαμβάνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα εκθέσεις από τα Εκτελεστικά μέλη, τα στελέχη στην Αθήνα, τους Προέδρους των Επιτροπών και το συντάκτη του Ενημερωτικού Δελτίου του ΚΙΕ. Τα παραπάνω γίνονται γνωστά στα μέλη του Ινστιτούτου μέσω της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και ενός εξαμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ακαδημαϊκά μέλη που εκπροσωπούν τα διάφορα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα από ολόκληρο τον Καναδά, καθώς και από ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά μέλη που διορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά τακτά διαστήματα.

Εκτελεστική Επιτροπή

Πρόεδρος: Dr Scott Gallimore (Associate Professor, Department of Archaeology and Heritage Studies, Wilfrid Laurier University)

Ταμίας: Jeffrey Banks (Department of Classics, University of Cincinnati)

Γραμματέας: Dr Emily Varto (Associate Professor, Department of Classics, Dalhousie University)

Γραμματέας Μελών:

Πρώην Πρόεδρος: Dr R. Angus K. Smith (Professor, Department of Classics, Brock University)

Εκπρόσωποι των Συμμετεχόντων Ιδρυμάτων

University of Alberta: Dr Margriet Haagsma (Professor, Department of History, Classics and Religion)

University of British Columbia: Dr Megan Daniels (Assistant Professor, Department of Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies)

Brock University: Dr R. Angus K. Smith (Professor, Department of Classics)

University of Calgary: Dr Noreen Humble (Professor, Department of Classics and Religion)

Concordia University: Dr D. Matthew Buell (Assistant Professor, Department of Classics, Modern Languages and Linguistics)

Dalhousie University: Dr Emily Varto (Associate Professor, Department of Classics)

University of Manitoba: Dr Mark Lawall (Professor, Department of Classics)

McGill University: Dr Anastassios (Tassos) Anastassiadis (Associate Professor, Department of History and Classical Studies)

McMaster University: Dr Spencer Pope (Associate Professor, Department of Classics)

University of Montreal: Dr Jacques Y. Perreault (Professor, Department of History)

University of New Brunswick: Dr Matthew Sears (Professor, Department of Classics and Ancient History)

University of Ottawa: Dr Jitse Dijkstra (Professor, Department of Classics and Religious Studies)

Queen’s University: Dr Cristiana Zaccagnino (Professor, Department of Classics)

Simon Fraser University: Dr Sabrina Higgins (Assistant Professor, Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies)

University of Toronto: Dr Sarah Murray (Assistant Professor, Department of Classics)

Trent University: Dr Rodney D. Fitzsimons (Associate Professor, Department of Anthropology)

University of Victoria: Dr Brendan Burke (Professor, Department of Greek and Roman Studies)

University of Waterloo: Dr Craig Hardiman (Associate Professor, Department of Classical Studies)

Western University: Dr Catherine Pratt (Assistant Professor, Department of Classical Studies)

Wilfrid Laurier University: Dr Scott Gallimore (Associate Professor, Department of Archaeology and Heritage Studies)

York University: Dr Sakis Gekas (Associate Professor, Department of History)

Μέλη (Φυσικά Πρόσωπα)

Jeffrey Banks (Department of Classics, University of Cincinnati)

Dr D. J. Ian Begg (Honorary Research Associate, Department of Ancient History and Classics, Trent University)

Dr Sheila Campbell (Professor Emerita, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, University of Toronto)

Gino Canlas

Dr Jane Francis (Associate Professor, Department of Classics, Modern Languages and Linguistics, Concordia University)

Elaine Godwin

Monica Munaretto

Dr Maria Papaioannou (Associate Professor, Department of Classics and Ancient History, University of New Brunswick)

Robert Peck (Former Ambassador of Canada to the Hellenic Republic)

Dr Gerald P. Schaus (Professor Emeritus, Department of Archaeology and Classical Studies, Wilfrid Laurier University)

Dr John Traill (Professor Emeritus, Department of Classics, University of Toronto)

Helen Tryphonas

Dr E. Hector Williams (Professor Emeritus, Department of Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies, University of British Columbia)

Dr Alexis Young (Instructor, Faculty of Arts, Wilfrid Laurier University)

Ειδικοί εντεταλμένοι

Classical Association of Canada: Dr Judith Fletcher (President, CAC; Professor, Department of History, Wilfrid Laurier University)

Embassy of Canada to Greece: H.E. Karine Asselin

Hellenic Heritage Foundation: George Keroglidis

Student Representatives: Rachel Dewan, Katerina Apokatanidis

Πρόεδροι Επιτροπών

Επιτροπή Συντήρησης Ακινήτων: Dr Scott Gallimore

Επιτροπή Οικονομικών: Dr Scott Gallimore

Επιτροπή Βιβλιοθήκης: Dr Sakis Gekas

Επιτροπή Διορισμών: Dr Scott Gallimore

Επιτροπή Αδειών: Dr Brendan Burke

Επιτροπή Προσωπικού & Υποτροφιών: Dr R. Angus K. Smith

Επιτροπή Εκδόσεων: Dr Spencer Pope

Επιμελητής Ενημερωτικού Δελτίου: Gino Canlas