Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα
Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Graduate Student Conference: “Change and Continuity”

3 Νοεμβρίου, 2023 @ 14:15 4 Νοεμβρίου, 2023 @ 18:20

Day 1 Live Stream: https://www.youtube.com/watch?v=irMrSFsy5W4

Day 2 Live Stream: https://www.youtube.com/watch?v=fCgTlZBkQLA

DAY 1: FRIDAY, NOVEMBER 3, 2023 @ 2.15–8.00 PM

2.15–2.30        Katerina Apokatanidis, University of Toronto

                        Jacques Perreault, CIG  Director (Université de Montréal)

Conference Introductions: Day 1

PANEL 1: LITERATURE, RELIGION AND RULERSHIP

2.30–2.50        Aikaterini Giakimtsouki-Magaraki, University of Crete

Tradition and Innovation: Establishing Scientific Authority in Ancient Medicine

2.50–3.10        Marcos Dieste Trillo, University of Santiago de Compostela

The oracles from late Antiquity and their evolution towards a poetic genre: the epithets of Didymaean hexametric oracles

3.10–3.30        Maria Navarro López, Universitat Autònoma de Barcelona/Universitat de Barcelona

Women’s leadership and agency from Classical to Hellenistic period: the Priestess of Athena Polias through epigraphic sources

3.30–3.50        Christos Aristopoulos, University of Cyprus

Hadrian’s Panhellenion: A continuation leading to change(s)

3.50–4.30        BREAK 1

PANEL 2: STYLISTIC ANALYSIS

4.30–4.50        Eric Del Fabbro, McMaster University

Political upheaval and cultural continuity in the third century BCE at Metaponto: Revising the chronology of black glaze pottery

4.50–5.10        Evgenia Tsafou, Université catholique de Louvain

Cooking traditions of Minoan Crete, an interdisciplinary study on ceramic cooking vessels

5.10–5.30        Margarita Mentaki, University of Thessaly, Volos

Change and continuity of style in attic sculpture during the late 5th–early 4th cent. B.C.E.

 5.30–5.50       Peter Anthony Thompson, The Institute of Fine Arts, New York University

The motivations and meanings of ancient Greek archaism: A unique Classical black-figure krater in the Metropolitan Museum of Art

5.50–6.20        BREAK 2

KEYNOTE LECTURE

6.20–6.30        Katerina Apokatanidis, University of Toronto

                        Jacques Perreault, CIG Director (Université de Montréal)

Keynote Speaker Introductions

6.30–8.00        Dr. Sarah Murray, University of Toronto (Associate Professor of Classics)

Continuity, Change, and Narrative in Archaeological Thought: Lessons from Postpalatial Porto Rafti

8.00–9.30        WINE RECEPTION

DAY 2: SATURDAY, NOVEMBER 4, 2023 @ 10.00 AM–6.40 PM

10.00–10.10    Justine Lefebvre, CIG Fellow (Université de Montréal)

Conference Introductions: Day 2

PANEL 3: MYTH, ICONOGRAPHY AND RECEPTION

10.10–10.30    Sofia Oliva Sabater, Universitat Autònoma de Barcelona

The look of and towards Medusa: From antiquity to Maria-Mercè Marçal’s poetry

10.30–10.50    Aneirin Pendragon, University of St. Andrews

‘Digital Deities: Ancient Religion Adapted for the Technological World’

10.50–11.10    Manuel Tortosa Vicente, University of Cantabria

Iconographic Loans in Early Christian Art: The Resemantization of Dionysus in Late Antiquity

11.10–11.30    Susana Monje Gutiérrez, University of Barcelona

The Amazons: The Forgotten Religious Dimensions of a Myth in the Archaic Period and its Role in Change and Adaption Processes

11.30–11.50    Nikoloz Shamugia, Tbilisi State University

Breaking Tradition: The magnificent six or the smiling centaurs

11.50–12.20    BREAK 3

PANEL 4: LITERATURE (POLITICS)

12.20–12.40      Eleni Krikona, Aristotle University of Thessaloniki

Lessons from the Past: How Athens dealt with the defeat in the Peloponnesian War? Crisis and practical solutions

12.40–1.00        Stefano Carlo Sala, University of St. Andrews

Discussing constitutional change in Greece and Rome: Ephialtes’ and Volero’s reforms in comparison

1.00–1.20        Stev Talarman, Humboldt University of Berlin                               

Aspects of Plutarch’s Approach to Roman Political and Social Institutions

1.20–3.30        LUNCH

PANEL 5: LIFE AND DEATH: LAND(SCAPE) AND BURIAL

3.30–3.50        Frauke Tammen, Kiel University

Living in the Shadow of the Acropolis: Neighbourhoods in Classical Athens

3.50–4.10        Alfredo Tosques, University of Bologna

The Hellenistic Polis and the Roman Landowner: Diplomatic Networks and Wealth Accumulation in the Aegean

4.10–4.30        Hakon Rückemann, Humboldt University of Berlin

Between Progress and Tradition: An insight into the Early Iron Age transition in the middle Kephissos-Valley (Phocis)

4.30–4.50        Sophie Cushman, University of California, Berkeley

For Richer and For Poorer: The Meaning of Mortuary Continuity and Change in Late Bronze Age Greece

4.50–5.20        BREAK 4

PANEL 6: LITERATURE (ROMAN–LATE ANTIQUITY)

5.20–5.40    Stacy Delicia Flores, University of California, Riverside

Studies in Classical Athenian epigamia

5.40–6.00        Antoni Nieva, University of Barcelona

The construction of the figure of the emperor Constantine the Great in the Vita Constantini of Eusebius of Caesarea

6.00–6.20        Evangelos Adam, National and Kapodistrian University of Athens

Reconfiguring the past in Josephus’ Jewish War: between the Greek paradigm and the Jewish telos

6.20–6.40        Christos Argyropoulos, National and Kapodistrian University of Athens

Loimos Gegonen: Epidemic and Thucydidean Influences (Historiae) in the Work of Procopius (On Wars)

8.30                 DINNER FOR SPEAKERS & ORGANIZERS

The Canadian Institute in Greece

Orminiou 3A
Athens, Greece
+ Χάρτης Google

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top