• Οι κάρτες που επιτρέπουν την ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη την Ελλάδα εκδίδονται από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως προνόμιο που παρέχεται από το Υπουργείο στα μέλη του ΚΙΕ. Προκειμένου το Ινστιτούτο […]

    Continue reading