• Για να γίνετε μέλος του Ινστιτούτου, θα πρέπει κανονικά οι σπουδές σας να σχετίζονται με τον ελληνικό κόσμο, σε τουλάχιστον προπτυχιακό επίπεδο. Τα μέλη του Ινστιτούτου περιλαμβάνουν τους Υποτρόφους και φοιτητές που ασκούν την πρακτική τους, καθηγητές και […]

    Continue reading
  • Το Ινστιτούτο έχει τρεις κατηγορίες ιδρυματικών μελών. Η κάθε κατηγορία παρέχει ορισμένα πλεονεκτήματα για το ίδρυμα καθώς και για τους καθηγητές και φοιτητές του. Ειδικότερα, η υψηλότερη κατηγορία – Κατηγορία Α – επιτρέπει στο ίδρυμα να παίξει σημαντικό […]

    Continue reading
  • Σύλλογος Φίλων του Καναδικού Ινστιτούτου Αθηνών ιδρύθηκε το 1989. Οι Σύλλογοι στην Οτάβα και το Τορόντο ιδρύθηκαν το 2006 και το 2007 αντίστοιχα. Οι Φίλοι προσφέρουν απαραίτητη υποστήριξη στο Ινστιτούτο. Διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες ώστε να κάνουν γνωστό […]

    Continue reading