Περιγραφή

The Wall Paintings of the Panagia Olympiotissa at Elasson in Northern Thessaly
Efthalia C. Constantinides

Publications of the Canadian Institute in Greece, No. 2 (2 vols.)
1992

Πίνακας Περιεχομένων

Η συγκεκριμένη έκδοση έχει εξαντληθεί